SPOLUPRACUJEME S

PODPORUJÍ NÁS

© 2018 by SENSEi s. r. o. 

SENSEi Resonance Space

Nápad na vývoj nové pomůcky přišel roku 2017. Od té doby prošla řadou změn a v současnosti jsme ve fázi vývoje třetího prototypu. Do této fáze jsme se dostali především díky financování z Moravskoslezského kraje, v rámci programu Podpory podnikání. Z hlediska financování projektu pro nás bude náročný i příští rok, kdy se budeme snažit dofinancovat výrobu pomůcky s využitím kampaně HitHit, která bude pro nás velkou výzvou. Pokud bude úspěšná, budete se moci na konci příštího roku těšit na hotový, zcela jedinečný a inovativní, produkt pro rehabilitaci vašich dětí. Někteří malí klienti si pomůcku již v roce 2019 zkoušejí v ambulanci SenzaErgo a pomáhají nám ji tím zdokonalit. V roce 2020 si jej budou moci pořídit první rehabilitační zařízení.

Jak SENSEi Resonance Space funguje?

Pomůcka je koncipována k podpoře co nejširšího spektra rehabilitačních přístupů v rámci jednoho prostoru tak, aby umožnila souběžné oslovení vícero struktur a smyslů. Věříme, že tímto propojením můžeme dítěti nabídnout hluboký prožitek z uvědomění sebe sama a pomoci mu jasněji uchopit předávané informace. 

Smyslem bylo a stále je vytvořit zcela unikátní prostor pro setkávání jednotlivých specialistů podílejících se na uceleném rehabilitačním přístupu  k dětskému klientovi, který umožní multidisciplinární pojetí rehabilitace, sdílení dat a podporu v dosahování společně vytyčených terapeutických cílů. 

Technicky vycházíme z vibro-akustického přístupu spojeného s vizuální stimulací, podporou řeči a edukace. 

Pomůcku vyrábíme ve dvou variantách, první je jednodušší, bezsoftwarová, která bude dostupná i do malých ambulancí a druhá hightech varianta, která bude v oblasti rehabilitace opravdu převratná.