O FORBRAIN

Revoluční zařízení, které každému umožňuje využít svůj hlas ke zvýšení výkonu mozku.

Sluchátka Forbrain® podporují:

  •       krátkodobou a verbální paměť,
  •       koncentraci a udržení pozornosti,
  •       proces čtení a psaní,
  •       řečové projevy (plynulost, výslovnost),
  •       motivaci, sebevědomí a sebedůvěru,
  •       emoční stabilitu.

SENSEi je výhradním distributorem certifikovaného zařízení Forbrain® pro Českou a Slovenskou republiku.

FORBRAIN

Image

Děti

Umožněte dětem stimulovat mozek pomocí vlastního hlasu
 
Image

Studenti

Forbrain® pomáhá studentům dosáhnout lepších výsledků zkoušek a následné kariéry
Image

Profesionálové

Sledujte, jak se vaše kariéra rozjíždí s nově nalezenou jistotou
Image

Senioři

Forbrain® je účinný nástroj pro trénink mozku pro seniory, který zlepšuje jejich kognitivní schopnosti a kvalitu života
 
Image

Terapeuti

Zlepšete s Forbrain® výsledky terapie svých klientů
 
Image

Děti se speciálními potřebami

Forbrain® dokonale doplňuje terapii a podporuje pozitivní výsledky rehabilitace či výukového procesu
 

PŘEDŠKOLNÍ A ŠKOLNÍ DĚTI

Děti se neustále učí novým věcem, ať už jde o slova, vzorce, koncepty, v celé šíři témat. A díky plasticitě mozku se děti mohou vždy naučit nové dovednosti nebo stavět na těch stávajících.
Náš patentovaný přístroj Forbrain® pomáhá předškolním a školním dětem učit se rychleji a efektivněji. Je to velká pomoc při vyučování ve škole a při domácích úkolech. Děti mohou stimulovat mozek a výukový proces pomocí síly svého vlastního hlasu.

DO OBCHODU

STUDENTI

Inovativní výukový systém Forbrain® umožňuje využít sílu vašeho vlastního hlasu k posílení vašich učebních dovedností.
Podpora přirozeného jevu audio-vokální smyčky sluchové zpětné vazby zvyšuje schopnost efektivně se učit a dosahovat dobrých výsledků při zkouškách i nestudijních činnostech.
Díky tomu si můžete zajistit úspěch při dosahování zamýšlených akademických výsledků.
 

DO OBCHODU

PROFESIONÁLOVÉ

Chcete profesně růst? Ať už jsou vaše cíle jakékoli, je důležité být slyšen, což začíná zdokonalováním hlasu. Sebevědomá řeč může pomoci zdůraznit vaši přítomnost a doručovat zprávy jasně a s rezonancí.
Díky dlouholetému výzkumu sluchové stimulace funguje naše patentovaná technologie jako posilovač mozku, který těží z přirozeného procesu smyčky sluchové zpětné vazby.
Zažijte ostřejší pozornost, vylepšenou paměť a větší hlasovou jistotu, díky níž se lidé zastaví a všimnou si Vás.
 

DO OBCHODU

SENIOŘI

Kognitivní zdraví je nezbytností k efektivnímu provádění každodenních činností. S přibývajícím věkem naše kognitivní schopnosti začínají klesat.
Ztráta motivace, nedostatek interakce nebo potíže se sluchem přispívají ke kognitivním poruchám, které se mohou projevit mnoha způsoby.To může zahrnovat problémy s pozorností, pamětí, rychlostí myšlení a řešením problémů. Náš účinný nástroj, Forbrain, bojuje proti těmto změnám pomocí hlasu pro zlepšení kognitivní pohody. 

DO OBCHODU

TERAPEUTI

Forbrain® je výkonné zařízení pro stimulaci mozku navržené tak, aby pomohlo lidem s odbornou podporou překonat problémy s řečí, pozorností nebo učením bez závislosti na věku.
Forbrain je zařízení pro specialisty, terapeuty a pedagogy pracujícími s lidmi, kteří se snaží překonat potíže s učením, sluchovým zpracováním, komunikací, pozorností nebo zapamatováním. Zařízení vytváří aktivní smyslové cvičení tím, že poskytuje vylepšení sluchového zpětnovazebného okruhu prostřednictvím kostního vedení.

DO OBCHODU

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

Forbrain používá roky výzkumu sluchové stimulace, aby poskytl snadno použitelné učební zařízení, které posiluje mozek.
Naše zařízení využívá přirozenou smyčku zpětné vazby ke zlepšení dovedností, jako je plynulost řeči a porozumění, pozornost a paměť. S Forbrainem mohou lidé rozvíjet kognitivní schopnosti a sebevědomí potřebné pro naplňující život.

DO OBCHODU

Jak Forbrain® pomáhá?

Image
Váš mozek se dokáže celý život učit a znovu se přizpůsobovat, tak proč ho neposílit? Patentované zařízení Forbrain® stimuluje přirozený sluchový proces mozku pro posílení pozornosti, paměti, řeči a dalších důležitých životních dovedností.
img

 

Forbrain zdůrazňuje zvuky mluveného jazyka. Zlepšuje sebevědomí, zvukovou artikulaci a plynulost.

img


Zařízení odesílá hlasovou zpětnou vazbu, která upozorňuje mozek, což zvyšuje rozsah pozornosti, energie a porozumění.

img


Forbrain pomáhá paměti povzbuzením mozkových drah, které vedou ke zvýšení produktivity a výdrže.

Image


Základní principy technologie Forbrain®

Image
img

 

PŘEVODNÍKY KOSTNÍHO VEDENÍ

Kostní vedení zvuku do mozku pomocí vibrací je 10x rychlejší a čistější než přenos zvuku vzduchem.

img

PATENTOVANÝ DYNAMICKÝ FILTR

Dynamická filtrace zvuku obohacuje frekvence řeči a neustále povzbuzuje pozornost mozku. Tím zlepšuje pozornost, schopnost zapamatování a senzorické zpracování.

img

ZVUKOVÝ ZPĚTNOVAZEBNÍ OKRUH

Forbrain® koriguje způsob vnímání vlastního hlasu, podporuje řečové schopnosti a sebedůvěru.