VYUŽIJTE SVŮJ HLAS PRO ZVÝŠENÍ VÝKONU MOZKU!

Forbrain® jsou sluchátka se zvukovou zpětnou vazbou, zlepšující jazyk a podporující učení.

Jsou určena dětem i dospělým, kterým pomáhají s různými poruchami mozku, procesu učení, chování nebo řečovou vadou. Hodí se pro jak každodenní domácí použití, tak i pro zvýšení produktivity cvičení v terapeutickém procesu.

Sluchátka Forbrain® využívají tyto tři základní principy:​

1. Kostní vedení: vedení zvuku do mozku pomocí vibrací - kostním vedením je 10x rychlejší a  čistější, než přenos vzduchem.

2. Dynamický filtr: Dynamická filtrace zvuku obohacuje frekvence řeči a neustále povzbuzuje pozornost mozku. Tím zlepšuje pozornost, schopnost zapamatování a senzorické zpracování.

3. Zvukový zpětnovazebný okruh: Forbrain koriguje způsob, jak vnímáte svůj vlastní hlas, což vede k lepším řečovým schopnostem a zvýšení sebedůvěry.

Současně při používání Forbrainu® může uživatel poslouchat a komunikovat normálně s ostatními lidmi (rodiči, učiteli, terapeuty atd.). Zařízení je vhodné i pro děti, které nemluví a vydávají pouze zvuky, což stejným způsobem jako u řeči aktivuje audio-vokální smyčku a motivuje tak k opakování a postupnému zlepšování.

Výsledný zvuk se dostává skrze kosti a kostní vedení do mozku.

 

​Sluchátka Forbrain® vám pomohou zlepšit:

·         krátkodobou a verbální paměť,

·         koncentraci a udržení pozornosti,

·         proces čtení a psaní,

·         řečové projevy (plynulost, výslovnost),

·         motivaci, sebevědomí a sebedůvěru,

·         emoční stabilitu.